Kontakt

Meno a Priezvisko: Miroslav Višňák
Spoločnosť: Way2lift, o.z.
Telefón +421 918 11 00 33
IČO: 53 879 24
Email:  Miro@way2lift.sk
Adresa: Kolískova 2994/4, 841 05 Bratislava
Miesto tréningov: Tománkova 2A, 84104, Bratislava – Karlová Ves
Bankové spojenie: Fio banka a.s.
IBAN: SK08 8330 000 000 26 0231 5076